Otwórz iKonto Biznes w Alior Bank i zgarnij do 1620 zł premii

Zgarnij do 1620 zł premii w promocji iKonto Biznes w Alior Bank

Wystartowała promocja związana z rachunkiem dla firm iKonto Biznes w Alior Banku. Za założenie tego rachunku Bankier.pl oferuje 120 zł premii. Warunki regulaminu są bardzo proste do spełnienia. Promocja skierowana jest do nowych klientów banku. W odrębnej promocji prowadzonej przez Alior Bank przedsiębiorca zyskać może co miesiąc premię w wysokości do 125 zł miesięcznie. Wysokość premii uzależniona jest od zainicjowanych działań na koncie. Premia wypłacana jest między innymi za wykonanie przelewu do US bądź ZUS. 

Jak zyskać 120 zł od Bankier.pl ? 

  • promocja trwa od 11.09.2018 r. do 15.10.2018 r.
  • z promocji są wykluczeni obecni klienci Alior Banku
  • uczestnikiem promocji nie może być osoba, która posiadała jakikolwiek rachunek firmowy dla danego numeru NIP w Alior Banku
  • aby wziąć udział w promocji należy dokonać rejestracji na stronie promocji i poprawnie podać swoje dane oraz korzystając z narzędzi dostępnych na stronie promocji prześlę wniosek o założenie konta firmowego w Alior Banku
  • składając wniosek o produkt w Alior Banku trzeba wyrazić zgodę na ujawnienie organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie prowadzenia promocji
  • w terminie 30 dni od przesłania wniosku jednakże nie później niż do 15.11.2018 r. należy podpisać umowę o prowadzenie konta firmowego
  • w terminie 60 dni od otwarcia produktu Alior Banku najpóźniej do 15.01.2019 r. trzeba dokonać wpłaty na konto o łącznej wartości 500 zł 
  • uczestnik promocji jest zobowiązany do uzupełnienie na stronie promocji danych, które uprawnią go do otrzymania premii
  • uczestnik promocji musi w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości o przyznaniu premii uzupełnić swój profil na stronie promocji podając w nim numer nowo otwartego konta 
  • wnioski wysłane z innego źródła nie będą brały udziału w promocji
  • premia zostanie przekazana na aktywny rachunek konta firmowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o przyznania premii 
  • o przyznaniu premii uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż do 28.02.2019 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail (adres e-mail uczestnika promocji podany podczas rejestracji)
  • nagroda stanowi przychód w związku z działalnością gospodarczą
  • regulamin promocji

1.500 zł - promocja konta dla firm

Konto internetowe dla firm iKonto Biznes w promocji Alior Banku

   • wniosek o iKonto Biznes należy złożyć przez stronę internetową
   • bank przekaże nam co miesiąc premię za czynności wymienione poniżej
   • maksymalna miesięczna premia może wynieść 125 zł przez 12 następujących po sobie miesięcy co razem daje 1.500 zł
   • premia wypłacana jest do końca następnego miesiąca po miesiącu w którym spełniliśmy warunki regulaminu
   • pierwszym miesiącem promocyjnym jest miesiąc w którym bank podpisał umowę o konto
   • zamknięcie konta lub przekształcenie go na inne powoduje automatyczną rezygnację z promocji
   • premia jest przychodem z działalności i powinna ona zostać ujęta w KPiR
   • osoby posiadające wcześniej produkt dla przedsiębiorców w Alior Bank nie mogą brać udziału w promocji
   • w ramach promocji dodatkowo otrzymujemy brak opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku iKonto Biznes
   • po otrzymaniu premii konto możemy zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat

Bank daje premię maksymalnie 125 zł miesięcznie za:

   • Przelew do ZUS (25 zł): premia za pierwszy w miesiącu przelew do ZUS, jeśli zostanie wykonany na kwotę min. 250 zł
   • Przelew do US (25 zł): premia za pierwszy w miesiącu przelew do US, jeśli zostanie wykonany w kwocie min. 500 zł
   • Przelew SEPA (10 zł): premia za pierwszy w miesiącu przelew SEPA, jeśli zostanie wykonany kwocie min. 100 EUR
   • Przelew natychmiastowy (10 zł): premia za pierwszy w miesiącu przelew natychmiastowy, jeśli zostanie wykonany w kwocie min. 500 zł
   • Transakcje kartą (10 zł): premia za rozliczenie w danym miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych wykonanych w Polsce w kwocie min. 500 zł kartą lub kartami wydanymi do konta
   • Skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku (15 zł): premia za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku naliczana jeżeli na konto wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100zł.
   • Premia za średniomiesięczne saldo na koncie firmowym:
    • do 2.500,00 zł - 0 zł
    • od 2.500,01 zł do 10.000,00 zł - 5 zł
    • od 10.000,01 zł do 25.000,00 zł - 15 zł
    • od 25.000,01 zł do 50.000,00 zł - 30 zł
    • od 50.000,01 zł - 60 zł
    • średnie miesięczne saldo liczone jest według wzoru: każdego dnia dodawana jest kwota która pozostaje na rachunku a następnie suma wszystkich dni podzielona zostaje przez ilość dni danego miesiąca, przykład: od 1 do 20 października na koncie codziennie mieliśmy 5.000 zł, od 21 do 31 października na koncie mieliśmy 7.000 zł. Wyliczenie: (5000*20 + 7000*11) / 31 (ilość dni) = 5.710

Transakcje kartą o których mowa powyżej nie są naliczane gdy zostały dokonane w punktach:

   • określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne
   • określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska)
   • określający m.in. usługi transportowe
   • określający instytucje finansowe
   • określający brokerów ubezpieczeniowych
   • określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
   • określający internetowe przekazy pieniężne
   • określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne (w rzeczywistości są to płatności za rachunki)

iBiznes Konto - koszt prowadzenia konta

  • 0 zł - opłata miesięczna za prowadzenie konta
  • 0,20 zł - opłata za komunikat autoryzujący SMS (pierwsze 10 w miesiącu za 0 zł)
  • 0 zł - krajowy przelew internetowy
  • 0,50% min. 10 zł - wpłata gotówki w oddziale banku
  • 0,50% min. 6 zł - wpłata gotówki w wpłatomacie Euronet
  • 0 zł - pierwsze 5 wpłat gotówki w miesiącu w wpłatomacie Planet Cash
  • 10 zł  zł - kolejne wpłaty gotówki w miesiącu w wpłatomacie Planet Cash
  • 0,50% min. 10zł - wypłata gotówki w oddziale banku
  • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w miesiącu wykonano min. 4 transakcje bezgotówkowe
  • 8 zł  zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie spełniono ww. warunku
  • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach w oddziałach Alior Banku
  • 0 zł - pierwsze 5 wypłat gotówki w miesiącu w pozostałych bankomatach
  • 2 zł - kolejne wypłaty gotówki w miesiącu w pozostałych bankomatach

>>> iKonto Biznes + 1620 zł premii <<<