Ekonto m z premią 120 zł

Ekonto m z premią 120 zł 

W nowej promocji mBanku za spełnienie prostych warunków regulaminu związanych z ekonto m zyskać można premię w wysokości 120 zł. Premia wypłacana jest w trzech wypłatach po 40 zł. Aby zyskać premię należy podpisać umowę o prowadzenie konta wraz z kartą oraz w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych trzeba dokonać minimum 5 transakcji bezgotówkowych kartą. Warunkiem koniecznym by móc otrzymać premię jest również to, że trzeba w każdym z tych miesięcy odłożyć minimum 10 zł na konto oszczędnościowe. Promocja trwa od 28.08.2018 r. do 30.04.2018 r. 

Regulamin promocji

 • czas na wysłanie wniosku o "eKonto m" mamy do 28 listopada 2018r.
 • premię od banku otrzymamy jeśli:
 • pierwsze 40 zł premii otrzymamy jeśli w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu w którym otworzyliśmy konto: 
  • dokonamy min. 5 płatności kartą na dowolną kwotę
  • zrealizujemy tzw. aktywny cel czyli na konto oszczędnościowe wpłacone zostanie min. 10 zł i jego saldo na koniec miesiąca wyniesie min. 10 zł
  • premię otrzymamy na konto pod koniec następnego miesiąca
 • drugie 40 zł premii otrzymamy jeśli w drugim miesiącu następującym po miesiącu w którym otworzyliśmy konto: 
  • dokonamy min. 5 płatności kartą na dowolną kwotę
  • zrealizujemy tzw. aktywny cel czyli na konto oszczędnościowe wpłacone zostanie min. 10 zł i jego saldo na koniec miesiąca wyniesie min. 10 zł
  • premię otrzymamy na konto pod koniec następnego miesiąca
 • trzecie 40 zł premii otrzymamy jeśli w trzecim miesiącu następującym po miesiącu w którym otworzyliśmy konto: 
  • dokonamy min. 5 płatności kartą na dowolną kwotę
  • zrealizujemy tzw. aktywny cel czyli na konto oszczędnościowe wpłacone zostanie min. 10 zł i jego saldo na koniec miesiąca wyniesie min. 10 zł
  • premię otrzymamy na konto pod koniec następnego miesiąca
 • jeśli konto nam się nie spodoba to po otrzymaniu premii będziemy mogli je zamknąć
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby posiadające (w tym współwłaściciele) rachunek o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017 w mBanku od 1 stycznia 2016r. oraz ci co otwierają rachunek wspólny
 • w promocji mogą wziąć udział osoby które ukończyły 18 lat

Za aktywny cel oszczędnościowy rozumiemy rachunek oszczędnościowy umożliwiający regularne oszczędzanie, powiązany z kontem promocyjnym, którego saldo w ostatnim dniu miesiąca wynosi przynajmniej 10 zł. Zakładając swój pierwszy cel, jednocześnie otwierasz rachunek do regularnego oszczędzania.

Aktywny cel ustalamy podczas składania wniosku lub po założeniu konta poprzez bankowość internetową. Bank umożliwia nam trzy wybory oszczędzania:

 • zaokrąglenie kwoty do pełnych 10 zł: po wykonaniu przelewu, wypłacie z bankomatu lub płatności kartą, wartość transakcji zostaje zwiększona (zaokrąglona do góry) do pełnych dziesiątek złotych. Przykładowo: dla transakcji za 176,20 zł, zaokrąglenie do 180 zł wynosi 3,80 zł. W tym przypadku kwota która zostanie przekazana na Twój cel z eKonta wynosi 3,80 zł. Dodatkowo dla transakcji mniejszych lub równych 10 zł, zaokrąglenie wynosi 0 zł. Dla transakcji, które są wielokrotnością 10 zł, zaokrąglenie wynosi 5 zł.
 • stała kwota od każdej transakcji: po wykonaniu przelewu, wypłacie z bankomatu lub płatności kartą, wartość transakcji zostaje każdorazowo zwiększona o wybraną kwotę z przedziału 3-10 zł. Kwota zostanie pobrana automatycznie z Twojego eKonta i przelana na cele. Dodatkowo dla transakcji mniejszych lub równych 10 zł, zaokrąglenie wynosi 0 zł. Dla transakcji, które są wielokrotnością 10 zł, zaokrąglenie wynosi 5 zł.
 • wybrany procent wydanej kwoty: po wykonaniu przelewu, wypłacie z bankomatu lub płatności kartą, na cel wpłynie wybrana wartość procentowa od 1% do 15% wartości transakcji.Dodatkowo dla transakcji mniejszych lub równych 10 zł, zaokrąglenie wynosi 0 zł. Dla transakcji, które są wielokrotnością 10 zł, zaokrąglenie wynosi 5 zł.

Ekonto m koszt prowadzenia konta 

Ekonto m przeznaczone jest dla osób w wieku od 13 do 24 lat. Promocja, w której zyskać można 120 zł skierowana jest do osób w wieku od 18 do 24 lat. 

Opłaty dla osób w wieku od 13 do 20 lat

 • miesięczna opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 0 zł
 • przelewy internetowe: 0 zł
 • wypłata kartą z bankomatów w Polsce: 0 zł

Opłaty dla osób w wieku od 21 do 24 lat

 • miesięczna opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 0 zł pod warunkiem, że klient dokona 5 transakcji bezgotówkowych, jeśli warunek nie zostanie spełniony klient zapłaci 4 zł
 • przelewy internetowe: 0 zł
 • wypłata kartą z bankomatów w Polsce: 0 zł przy wypłacie min 50 zł albo opłata 1,30 zł 

Opłaty dla osób w wieku od 25 lat

 • miesięczna opłata za prowadzenie konta: 1000 zł lub opłata 5 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 0 zł pod warunkiem, że klient dokona 5 transakcji bezgotówkowych, jeśli warunek nie zostanie spełniony klient zapłaci 4 zł
 • przelewy internetowe: 0 zł 
 • wypłata kartą z bankomatów w Polsce: 0 zł przy wypłacie minimum 100 zł albo opłata 1,30 zł 

>>> Ekonto m + 120 zł <<<