Kasa 200 zł za założenie konta w Bank Millennium

Kasa 200 zł za założenie konta w Bank Millennium

W promocji organizowanej przez Bank Millennium w łatwy sposób można zyskać 200 zł. Premia podzielona jest na dwie wypłaty po 100 zł. W zależności od tego ile warunków opisanych w regulaminie spełni uczestnik promocji to tyle otrzyma. Za spełnienie prostych warunków, czyli za założenie konta wraz z kartą debetową oraz wykonanie transakcji bezgotówkowej przy użyciu telefonu zbliżeniowo bądź przy użyciu aplikacji BLIK uczestnik promocji otrzyma 100 zł, które zostaną wypłacone bardzo szybko, bo już w październiku. Kolejne 100 zł uczestnik otrzyma jeśli zapewni wpływ na konto w wysokości 1000 zł dla konta 360 bądź 360 zł dla konta 360 Student w każdym z miesięcy: październik i listopad oraz w każdym z tych miesięcy dokona przynajmniej jedną transakcje przy użyciu telefonu zbliżeniowo bądź przy użyciu aplikacji BLIK. Druga część premii zostanie wypłacona do 12.12.2018 r.

Główne warunki regulaminu 200 zł od Banku Millennium

 • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli nagród tj. pierwsze 2000 osób które wypełnią formularz na stronie promocyjnej i nie dłużej niż do 24 września 2018r.
 • by wziąć udział w promocji należy:
 • by otrzymać pierwsze 100 zł premii należy:
  • najpóźniej do 14 października 2018r. aktywować aplikację mobilną Banku Millennium i dokonać płatności telefonem przy użyciu HCE lub BLIKiem na dowolną kwotę,
  • premia zostanie wypłacona najpóźniej do 18 października 2018r.
 • dla Konto 360° by otrzymać w promocji drugie 100 zł premii należy:
  • w październiku 2018r. zapewnić wpływ na konto w wysokości min. 1.000 zł oraz wykonać min. jedną płatność bezgotówkową (w tym internetowa) na dowolną kwotę kartą debetową
  • w listopadzie 2018r. zapewnić wpływ na konto w wysokości min. 1.000 zł oraz wykonać min. jedną płatność bezgotówkową (w tym internetowa) na dowolną kwotę kartą debetową
  • powyższe transakcje muszą zostać zaksięgowane w danym miesiącu oraz nie wliczają się transakcje zwrócone, wypłaty z bankomatów i przelewy z karty
  • premia zostanie wypłacona najpóźniej do 12 grudnia 2018r.
 • dla Konto 360° Student by otrzymać w promocji drugie 100 zł premii należy:
  • w październiku 2018r. zapewnić wpływ na konto w wysokości min. 360 zł oraz wykonać min. jedną płatność bezgotówkową (w tym internetowa) na dowolną kwotę kartą debetową
  • w listopadzie 2018r. zapewnić wpływ na konto w wysokości min. 360 zł oraz wykonać min. jedną płatność bezgotówkową (w tym internetowa) na dowolną kwotę kartą debetową
  • premia zostanie wypłacona najpóźniej do 12 grudnia 2018r.
 • do powyższych transakcji HCE, BLIKiem i kartą nie wliczają się transakcje zwrócone, wypłaty gotówki oraz przelewy wewnętrzne między własnymi rachunkami płatniczymi prowadzonymi w Millennium Bank
 • jeśli chcemy otrzymać premię to do dnia 12 grudnia 2018r. konto nie może zostać zamknięte oraz do tego czasu nie możemy złożyć wniosku o jego wypowiedzenie
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które wysłały wniosek o jakikolwiek produkt w Millennium Bank i jest on obecnie rozpatrywany jak również te osoba, które na dzień rozpoczęcia promocji posiada jakikolwiek produkt w Millennium Bank, jest stroną jakiejkolwiek umowy z Millennium Bank lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Millennium Bank jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Millennium Bank kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym klientem Millennium Bank, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student w ramach której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student

Konto oszczędnościowe 2,70%

Bank Millennium oferuje również konto oszczędnościowe z 2,7% oprocentowaniem na okres 3 miesięcy i do kwoty nie większej niż 100.000 zł. Nowe środki powyżej 100.000 zł otrzymują oprocentowanie w wysokości 1,4%. Powyższe promocyjne oprocentowanie dotyczy tylko i wyłącznie tzw. Nowych Środków, czyli środków pieniężnych które stanowią nadwyżkę nad saldem z dnia 7 lipca 2018r. Saldo wyliczane jest z wszystkich rachunków oszczędnościowych, lokat oraz kont osobistych (z wyłączeniem lokat pomostowych otwieranych w związku z zakupem obligacji strukturyzowanych).

 

 Konto 360 w Bank Millennium opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 8 zł
 • 0 zł - przelew krajowy w PLN przez internet
 • 0 zł za używanie karty debetowej (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 7 zł
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Milllennium
 • 1 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł
 • 5 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł

 Konto 360 Student opłaty

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew krajowy przez internet
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta (pierwsze 2 miesiące opłata nie jest pobierana) jeśli nie spełnimy warunku zapłacimy za kartę 4 zł
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Millennium
 • 0 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach Banku Millenium
 • Konto Student jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat

>>> Konto w Bank Millennium + 200 zł premii <<<