Zgarnij do 140 zł premii w promocji konta w ING Bank Śląski

Zgarnij do 140 zł premii w promocji konta w ING Bank Śląski

Niedawno wystartowała kolejna promocja związana z otwarciem konta osobistego w ING Bank Śląski. Tym razem w promocji zyskać można do 140 zł premii. Podstawowym warunkiem uzyskania 100 zł premii jest otworzenie konta oraz wykonanie transakcji kartą debetową lub BLIKiem. Dodatkowe 20 zł otrzymamy za wykonane min. 3 transakcji BLIKiem płacąc za zakupy internetowe lub gdy na konto wpłynie wynagrodzenie. Bez znaczenia jest który warunek zostanie spełniony, równie dobrze można wykonać tylko transakcje BLIKiem. Drugie 20 zł otrzymamy jeśli oba warunki zostaną spełnione tzn. zostaną wykonane transakcje BLIKiem i na konto wpłynie wynagrodzenie. Warunki są bardzo łatwe do zrealizowania i łatwo zyskać premię. Z promocji mogą skorzystać osoby, które zdecydują się założyć Konto Direct, Konto Komfort bądź konto przeznaczone dla młodzieży Konto Mobi. 

Regulamin promocji dla Konta Direct i Konta Komfort

 • czas na wysłanie wniosku o konto mamy do 31 października 2018r.
 • bank przyzna nam 100 zł premii gdy spełnimy warunki:
  • do 31 października 2018r. otworzymy konto osobiste (Direct lub Komfort) wraz z kartą debetową i kontem oszczędnościowym
  • do 28 lutego 2019r. dokonamy transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub BLIKiem na łączną kwotę min. 1.000 zł
 • bank przyzna dodatkowe 20 zł premii gdy:
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
  • do 28 lutego 2019r. wykonamy min. 3 transakcje bezgotówkowe BLIKiem na dowolną kwotę za zakupy w sklepach internetowych (transakcje mogą się wliczać do tych które upoważniają do otrzymania 100 zł)
   albo
   do 28 lutego 2019r. na konto wpłynie min. jedno wynagrodzenie na kwotę min. 1.000 zł (nie będą brane pod uwagę wpłaty własne, we wpłatomatach oraz gdy przelew pochodzi z innego rachunku osobistego a nie firmowego)
 • bank przyzna dodatkowe 20 zł premii gdy:
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
  • do 28 lutego 2019r. spełnione zostaną oba powyższe warunki otrzymania 20 zł premii, czyli zostaną wykonane 3 transakcje BLIKiem za zakupy internetowe i na konto wpłynie wynagrodzenie
 • do transakcji o których mowa powyżej nie będą wliczane transakcje anulowane, zwrócone oraz wypłaty gotówki
 • do 8 kwietnia 2019r. tj. na dzień wypłaty premii, konta oraz karta muszą być aktywne
 • po otrzymaniu premii, konta i kartę można zamknąć
 • premia podlega zwolnieniu z opodatkowania
 • uczestnikiem promocji nie mogą być osoby które w okresie od 28 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r. były posiadaczem oraz współposiadaczem konta osobistego: Direct, Komfort, Premium, Klasyczne, Student, Mobi.

Regulamin promocji dla Konta Mobi

 • czas na wysłanie wniosku o konto mamy do 31 października 2018r.
 • bank przyzna nam 100 zł premii gdy spełnimy warunki:
  • do 31 października 2018r. otworzymy konto osobiste (Direct lub Komfort) wraz z kartą debetową i kontem oszczędnościowym
  • do 30 listopada 2018r. dokonamy min. 8 transakcji bezgotówkowych kartą debetową lub BLIKiem na dowolną kwotę
 • bank przyzna dodatkowe 20 zł premii gdy:
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
  • do 30 listopada 2018r. wykonamy min. 3 transakcje bezgotówkowe BLIKiem na dowolną kwotę za zakupy w sklepach internetowych (transakcje mogą się wliczać do tych które upoważniają do otrzymania 100 zł)
   albo
   do  30 listopada 2018r. na konto wpłynie min. jedno wynagrodzenie lub stypendium na dowolną kwotę (nie będą brane pod uwagę wpłaty własne, we wpłatomatach oraz gdy przelew pochodzi z innego rachunku osobistego a nie firmowego)
 • bank przyzna dodatkowe 20 zł premii gdy:
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
  • do 30 listopada 2018r. spełnione zostaną oba powyższe warunki otrzymania 20 zł premii, czyli zostaną wykonane 3 transakcje BLIKiem za zakupy internetowe i na konto wpłynie wynagrodzenie
 • do transakcji o których mowa powyżej nie będą wliczane transakcje anulowane, zwrócone oraz wypłaty gotówki
 • do 8 stycznia 2019r. tj. na dzień wypłaty premii, konta oraz karta muszą być aktywne
 • po otrzymaniu premii, konta i kartę można zamknąć
 • premia podlega zwolnieniu z opodatkowania
 • uczestnikiem promocji nie mogą być osoby które w okresie od 28 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r. były posiadaczem oraz współposiadaczem konta osobistego: Direct, Komfort, Premium, Klasyczne, Student, Mobi.

>>> Konto w ING Bank Śląski + 140 zł premii <<<