Zgarnij kartę podarunkową 150 zł do Zalando w nowej promocji z kontem 360

Konto 360 w Bank Millennium z kartą podarunkową o wartości 150 zł do Zalando

Wystartowała promocja: ,,150 zł do Zalando z kontem 360". Warunki promocji są dość łatwe do spełnienia. Wystarczy, że klient zarejestruje się w promocji, otworzy konto 360 wraz z kartą płatniczą, zapewni wpływ na konto w wysokości 1000 zł przez okres dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych i dokona minimum jednej płatności bezgotówkowej w każdym z tych miesięcy. 

Co trzeba zrobić by otrzymać kartę do Zalando

 • Pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest wejście na stronę promocyjną i otworzenie z niej konta osobistego wraz z kartą debetową najpóźniej do 20 maja 2018r. Umowa musi zostać zawarta najpóźniej do 27 maja 2018r.
 • Składając wniosek wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych  i nie wypowiadamy jej do 21 sierpnia 2018r.
 • Główny warunek jaki trzeba spełnić by otrzymać 150 zł bon do Zalando jest zapewnienie łącznego wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1.000 zł w miesiącu czerwcu i lipcu oraz dokonanie min. jednej płatności na dowolną kwotę kartą debetową lub BLIKiem. Istotne jest to, że każdy miesiąc liczy się osobno, czyli w warunek ten trzeba spełnić dwa razy.
 • Do ww. transakcji bezgotówkowych nie wliczają się wypłaty z bankomatów oraz transakcje zwrócone lub anulowane. Do kwoty 1000 zł o której mowa powyżej nie będą uwzględniane wpływy z innych konto osobistych uczestnika promocji prowadzonych w Millennium Banku. Możemy jednak śmiało dokonywać przelewów z własnych kont osobistych innych banków.
 • Po spełnieniu warunków promocji, bank 21 sierpnia 2018r. wyśle wiadomość SMS w której poinformuje o przyznaniu nagrody wraz z kodem stanowiącym opisywaną nagrodę. Otrzymany 16 cyfrowy kod wpisujemy podczas zakupów w sklepie internetowym Zalando. Kod jest ważny bezterminowo.
 • Na dzień otrzymania nagrody tj. 21 sierpnia 2018r. konto musi być aktywne i do tego czasu nie można wypowiedzieć umowy w przeciwnym razie bon nie zostanie wysłany. Po otrzymaniu bonu konto można zamknąć.
 • W promocji nie mogą wziąć udziału osoby które na dzień 10 kwietnia 2018r. posiadały w Banku Millennium jakikolwiek produkt (np. konto osobiste, karta, kredyt, karta pre-paid, jednostki uczestnictwa Millennium TFI) lub były uprawnione do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w tym bycie poręczycielem. W promocji nie mogą wziąć udziału również byli klienci banku którzy wcześniej otwierali konto osobiste  Konto 360° lub Konto 360° Student w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej oraz ci którzy złożyli wniosek o jakikolwiek produkt Millennium Bank i jest on obecnie rozpatrywany.

Konto oszczędnościowe 2,70%

Bank Millennium oferuje również konto oszczędnościowe z 2,7% oprocentowaniem na okres 3 miesięcy i do kwoty nie większej niż 200.000 zł. Środki powyżej 200.000 zł otrzymują oprocentowanie w wysokości 1,5%.

Powyższe promocyjne oprocentowanie dotyczy tylko i wyłącznie tzw. Nowych Środków, czyli środków pieniężnych które stanowią nadwyżkę nad saldem z dnia 10 marca 2018r. Saldo wyliczane jest z wszystkich rachunków oszczędnościowych, lokat oraz kont osobistych (z wyłączeniem lokat pomostowych otwieranych w związku z zakupem obligacji strukturyzowanych).

Osoby które na ten dzień nie posiadały kont, lokat lub środków pieniężnych w Millennium Banku nie muszą nic wyliczać, dla nich wszystkie wpłacone pieniądze traktowane są jako Nowe Środki.

Konto w promocji można otwierać do 12 maja 2018r. Promocyjne oprocentowanie obowiązywać będzie przez 92 dni od dnia w którym nastąpi wpływ środków pieniężnych na konto oszczędnościowe.

 Konto 360 w Bank Millennium opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 8 zł
 • 0 zł - przelew krajowy w PLN przez internet
 • 0 zł za używanie karty debetowej (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 7 zł
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Milllennium
 • 1 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł
 • 5 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł

 Konto 360 Student opłaty

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew krajowy przez internet
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta (pierwsze 2 miesiące opłata nie jest pobierana) jeśli nie spełnimy warunku zapłacimy za kartę 4 zł
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Millennium
 • 0 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach Banku Millenium
 • Konto Student jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat

>>> Konto 360 + ekarta do Zalando <<<