Zgarnij 150 zł do sieci Biedronka za założenie Konta Optymalnego

Zgarnij bony do sieci Biedronka o wartości 150 zł oraz do 300 zł zwrotu za transakcje mobilne w promocji Konta Optymalnego

W promocji Konta Optymalnego ,,Bonus na zakupy" w dość łatwy sposób zyskać  można 3 bony o wartości 50 zł do wykorzystania w sieci Biedronka. Warunki promocji nie są trudne do zrealizowania. Aby otrzymać 3 bony należy: zarejestrować się w promocji, otworzyć Konto Optymalne wraz z kartą oraz przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe zapewnić wpływ na konto w wysokości 1000 zł oraz dokonać transakcji bezgotówkowych kartą na 200 zł i przynajmniej jedną transakcje mobilną przy użyciu aplikacji mobilnej GOmobile. Bank w odrębnej promocji ,,Mobilna premia 2" wypłaca klientowi premię za transakcje dokonane mobilnie. Maksymalnie klient może zyskać premię w wysokości 25 zł miesięcznie przez okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Jak można otrzymać 3 bony o wartości 50 zł do sieci Biedronka ? 

 • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli tj. 1.500 rejestracji kont i nie dłużej niż do 18 marca 2018r.
 • premię otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 18 marca 2018r. zarejestrujemy się na stronie promocyjnej i uzupełnimy niezbędne dane
  • do 31 marca 2018r. podpiszemy umowę o konto wraz z kartą debetową wybierając formę zawarcia umowy za pośrednictwem kuriera
  • wniosek o konto z kartą wysyłamy ze strony promocyjnej (po wypełnieniu formularza otrzymamy informację o wzięciu udziału w promocji)
  • konto koniecznie otwieramy z linka promocyjnego ze strony promocyjnej lub emaila jaki otrzymamy, dzięki temu Bank BGŻ BNP Paribas będzie mógł przesłać informację do organizatora o otworzeniu konta z ich polecenia
  • wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych i przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji
 • pierwszą nagrodę w wysokości 50 zł od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki (każdy miesiąc liczy się osobno):
  • w kwietniu 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w kwietniu 2018r. wykonamy transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 200 zł
  • w kwietniu 2018r. wykonamy min. 1 przelew na dowolną kwotę za pomocą aplikacji mobilnej Gomobile
  • kod zostanie wysłany 29 czerwca 2018r.
 • drugą nagrodę w wysokości 50 zł od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki (każdy miesiąc liczy się osobno):
  • spełnimy warunek otrzymania 80 zł premii
  • w maju 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w maju 2018r. wykonamy transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 200 zł
  • w maju 2018r. wykonamy min. 1 przelew na dowolną kwotę za pomocą aplikacji mobilnej Gomobile
  • kod zostanie wysłany 31lipca 2018r.
 • trzecią nagrodę w wysokości 50 zł od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki (każdy miesiąc liczy się osobno):
  • spełnimy warunek otrzymania 80 zł i 40 zł premii
  • w czerwcu 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • czerwcu 2018r. wykonamy transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 200 zł
  • czerwcu 2018r. wykonamy min. 1 przelew na dowolną kwotę za pomocą aplikacji mobilnej Gomobile
  • kod zostanie wysłany 31 sierpnia 2018r.
 • wpływ ww. 1.000 zł nie może pochodzić wpłat gotówkowych oraz z innych kont bankowych prowadzonych w BGŻ BNP Paribas (w tym BGŻ Optima) na rzecz uczestnika promocji
 • do czasu otrzymania premii konto i karta muszą być otwarte (po tym okresie możemy je zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat i zwrotu premii)
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

Bony do Biedronki ważne będą do 28 czerwca 2019r i wysłane są one SMSem w formie ciągu liczb na podany numer telefonu. Ze spisanym kodem udajemy się do sklepu i przed dokonaniem płatności pokazujemy go kasjerowi. Każdy bon można używać wielokrotnie aż do jego wyczerpania. Od bonów nie jest wydawana reszta.

Transakcje bezgotówkowe o których mowa powyżej są to operacje bezgotówkowe wykonane za pomocą karty (w tym Transakcje AndroidPay oraz Transakcje MasterPass) polegające na dokonaniu płatności za towary lub usługi w punktach handlowo-usługowych, z wyłączeniem transakcji o kodach MCC:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska)
 • 4111, określający m.in. usługi transportowe
 • 6012, określający instytucje finansowe
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne
 • 4900 określający płatność rachunków

 

Co trzeba zrobić by otrzymać 300 zł premii za transkacje

 • premię otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • najpóźniej do 31 marca 2018r. otworzymy konto osobiste Optymalne, Maksymalne lub Premium
  • do konta dobierzemy kartę debetową oraz dostęp do bankowości elektronicznej
  • wyrazimy zgodę na przesyłanie na swój adres e-mail dokumentów lub informacji związanych z realizacją umów zawartych z bankiem (e-korespondencja)
  • przez 12 najbliższych miesięcy kalendarzowych konto musi być aktywnie wykorzystywane tzn. musi na nie wpływać wynagrodzenie za pracę a jeśli nie wpływa, to należy wykonać min. 2 transakcje płatnicze z rachunku na rzecz:
   • dostawców mediów np. płatności za telefon, TV, internet, prąd, gaz, wodę lub ścieki,
   • dostawców usług płatniczych, np. bank krajowy, biuro usług płatniczych, instytucja płatnicza, w zakresie spłaty kredytu, pożyczki udzielonej przez ten podmiot,
   • uczelniami, szkołami wyższymi, np. płatności za korzystanie z akademików, domów studenckich,
   • placówkami systemu oświaty, np. szkoły, przedszkola, żłobki albo kluby dziecięce
  • zaakceptujemy regulamin promocji
 • jak naliczana jest premia:
  • każdy miesiąc naliczany jest osobno i w danym miesiącu musi zostać spełniony warunek aktywności (opisany powyżej)
  • 1 zł otrzymujemy od każdej transakcji mobilnej na kwotę min. 5 zł z wyłączeniem transakcji BLIK oraz transakcji na rachunek lokat oszczędnościowych
  • jeśli transakcja w danym miesiącu została wykonana na ten sam rachunek, to liczona jest tylko pierwsza transakcja w danym miesiącu kalendarzowym
  • maksymalnie miesięcznie możemy otrzymać 25 zł
  • premia naliczana jest przez pierwsze 12 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji
  • premia wypłacana jest do 8 dnia kolejnego miesiąca
 • premia nie jest wypłaca jeśli umowa o konto zostanie rozwiązana
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

Transakcja Mobilna - każda Transakcja Aplikacją Mobilną GOmobile i Transakcja z użyciem Aplikacji Android Pay

Transakcja Aplikacją Mobilną GOmobile - transakcja bezgotówkowa obciążająca konto posiadacza, realizowana poprzez aplikację o nazwie GOmobile

Transakcja Android Pay - transakcja bezgotówkowa dokonana z wykorzystaniem anteny zbliżeniowej NFC w terminalu POS lub transakcja dokonana w aplikacji, tzw. „in-app payment”, obciążająca konto posiadacza, dokonana przy wykorzystaniu karty zarejestrowanej w aplikacji Android Pay

Konto Optymalne koszt prowadzenia konta

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BGŻ BNP Paribas, Planet Cash
 • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce

>>> Konto Optymalne + 150 zł do sieci Biedronka <<<