Premia 150 zł za założenie konta 360 lub 360 Student

Zyskaj 150 zł premii w promocji: ,,Konto 360º z Bonusem"

W promocji w z kontem 360 w łatwy sposób zyskać można nawet 400 zł. Premię w wysokości 150 zł uczestnik promocji otrzyma pod warunkiem, że otworzy konto 360 bądź 360 Student oraz spełni warunki opisane w regulaminie. Wystarczy zarejestrować się w promocji,  otworzyć konto wraz z kartą płatniczą oraz zasilić konto w każdym z dwóch miesięcy kalendarzowych na kwotę minimum 1000 zł oraz w każdym z tych miesięcy dokonać minimum 1 transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej bądź BLIK. Dodatkowe 250 zł uczestnik promocji ma możliwość zarobić przystępując do programu poleceń. Za każde skutecznie polecone konto zyskać można 50 zł. Maksymalnie może polecić 5 kont. Jeśli mamy dużą rodzinę bądź liczne grono znajomych, którzy chętnie skorzystają z tej promocji nie powinno być dla nas problemem ich znalezienie. Obecnie większość banków nie oferuje nic w zamian za otwarcie konta. Warto skorzystać z tej promocji, gdyż jeśli będziemy aktywnie korzystać z konta to jego prowadzenie niewiele będzie nas kosztować.

Jak zyskać premię w wysokości 150 zł ? 

 • nagrodą w promocji jest premia w wysokości 150 zł oraz premia dodatkowa 
 • z promocji może skorzystać osoba, która jest nowym klientem banku to znaczy, że nie korzystał dotychczas z produktów banku, ani nie jest procesowany w tym momencie żaden wniosek o jakikolwiek produkt finansowy banku, albo jest byłym klientem banku tj. takim, który na dzień rozpoczęcia promocji nie ma produktu w banku, ani nie jest w tym momencie procesowany żaden wniosek o jakikolwiek produkt finansowy w banku oraz wcześniej nie korzystał z jakiejkolwiek promocji przy zakładaniu konta ( z wyłączeniem promocji "Zyskaj 360 zł")
 • aby wziąć udział w promocji należy zarejestrować się na stronie 
 • powinno się również kliknąć w link aktywacyjny i zaakceptować wszystkie regulaminy
 • kliknięcie w link aktywacyjny jest równoznaczne z aktywacją profilu w serwisie i przekierowuje uczestnika do serwisu
 • uczestnik promocji powinien złożyć w okresie od 19.01.2018 r. do 25.02.2018 r. wniosek o otwarcie konta wraz z kartą płatniczą wyłącznie przez profil uczestnika w serwisie za pośrednictwem linku umieszczonego w zakładce "Konto Bonus"
 • uczestnik musi także wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej w zakresie promocji organizatorowi (jest to konieczne by organizator wiedział, czy zostały spełnione przez uczestnika warunki opisane w regulaminie)
 • do 28.02.2018 r. należy podpisać umowę o prowadzenie konta wraz z kartą płatniczą i nie można od niej odstąpić bądź jej wypowiedzieć do 31.05.2018 r.
 • w przypadku uczestnika będącego nowym klientem: w każdym z dwóch następujących po sobie miesięcy, tj. w marcu i kwietniu 2018 roku, łączna suma wpływów na konto otwarte w ramach akcji w każdym z tych miesięcy wyniesie co najmniej 1000 zł  oraz w każdym z ww. miesięcy dokona co najmniej jednej płatności bezgotówkowej, przy czym za płatność bezgotówkową rozumie się transakcje dokonane kartą debetową do konta lub Blikiem w sklepach stacjonarnych lub przez Internet, zaksięgowane przez bank na koncie
 • w przypadku uczestnika będącego byłym klientem banku: w każdym z dwóch następujących po sobie miesięcy, tj. w marcu i kwietniu 2018 roku, na konto otwarte w ramach akcji wpłynie kwota co najmniej 1000 zł tytułem jego wynagrodzenia oraz w każdym z ww. miesięcy dokona co najmniej jednej płatności bezgotówkowej, przy czym za płatność bezgotówkową rozumie się transakcje dokonane kartą debetową do konta lub Blikiem w sklepach stacjonarnych lub przez Internet, zaksięgowane przez Bank na koncie, adres e-mail podany przez uczestnika przy składaniu wniosku o Konto, musi być taki sam jak adres e-mail, podany w trakcie rejestracji w serwisie
 • bank nie uwzględnia: wypłat z bankomatów, przelewów z innych rachunków dla klientów indywidualnych prowadzonych na rzecz uczestnika w banku oraz z rachunków prowadzonych w Millennium Domu Maklerskim oraz zwrotów płatności zaksięgowanych
 • za pośrednictwem profilu w serwisie można założyć tylko jedno konto
 • jeden uczestnik może otrzymać tylko jeden bonus
 • o przyznaniu bonusu organizator powiadomi uczestnika do 16.05.2018 r. poprzez wysłanie wiadomości e-mail z linkiem, przekierowującym do formularza, za pośrednictwem którego uczestnik uzupełnia dodatkowe dane, tj.: numer konta otwartego w ramach niniejszej akcji, niezbędny do wypłacenia bonusu uczestnikowi.
 • niezależnie od wiadomości e-mail, uczestnik może otrzymać od organizatora smsa, informującego go o przyznaniu bonusu, jak również informację widoczną w profilu uczestnika w serwisie
 • uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia formularza zawierającego dane w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail od organizatora.
 • uchybienie temu obowiązkowi we wskazanym terminie powoduje utratę przez uczestnika prawa do bonusu
 • bonus zostanie wypłacony uczestnikowi przez organizatora najpóźniej do dnia 31.05.2018 r. na konto wskazane przez uczestnika
 • wnioski składane z innego źródła bądź po terminie nie będą brały udziału w promocji
 • regulamin

Jak zyskać 250 zł w programie poleceń ? 

Uczestnik, któremu przysługuje prawo do bonusu może otrzymać również dodatkową premię w wysokości 50 zł za polecenie konta. Aby polecać konta należy skorzystać z linku polecającego w serwisie w profilu uczestnika w zakładce "Program Polecenia". Warunkiem otrzymania premii przez uczestnika jest to, że osoba polecona również spełni warunki akcji "Konto z Bonusem" oraz otworzy konto z linku polecającego. Uczestnik może otrzymać premię za maksymalnie 5 kont założonych przez poleconych. Premia dodatkowa jest wypłacana w tym samym terminie co bonus. Uczestnik korzystający z programu poleceń może maksymalnie zyskać 250 zł.

 Konto 360 w Bank Millennium koszt prowadzenia konta

   • 0 zł za prowadzenie konta (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 8 zł
   • 0 zł - przelew krajowy w PLN przez internet
   • 0 zł za używanie karty debetowej (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 7 zł
   • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Milllennium
   • 1 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł
   • 5 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł

 Konto 360 Student koszt prowadzenia konta

   • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
   • 0 zł - przelew krajowy przez internet
   • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta (pierwsze 2 miesiące opłata nie jest pobierana) jeśli nie spełnimy warunku zapłacimy za kartę 4 zł
   • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Millennium
   • 0 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach Banku Millenium
   • Konto Student jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat