Zyskaj bilety do kina za doładowanie telefonu w Orange przez IKO

Zgarnij 2 bilety do Cinema City za doładowanie telefonu w Orange przez aplikację IKO

W promocji osoby, które posiadają konto w PKO BP bądź Inteligo zyskać mogą dwa bilety do Cinema City pod warunkiem, że doładują telefon w sieci Orange na kwotę minimum 100 zł przy użyciu aplikacji IKO. Promocja trwa do 31.10.2017 r. bądź wyczerpania puli nagród. Nagrody w postaci kodu alfanumerycznego zostaną przesłane za pomocą wiadomości sms wysłanej na numer telefonu dla którego realizowane było doładowanie. 

 Regulamin promocji

Doładowanie - zakup doładowania dla telefonicznej karty prepaid w sieci Orange za pośrednictwem IKO.

Laureat – jeden z pierwszych 1.000 uczestników, którzy spełnili wszystkie warunki określone w regulaminie i doładowali telefon w okresie trwania promocji na zasadach określonych w regulaminie.

Okres trwania promocji – okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. lub do wyczerpania puli nagród. O wyczerpaniu puli nagród, które można otrzymać w ramach promocji, organizator poinformuje na stronie www.pkobp.pl oraz www.inteligo.pl.

Nagroda – dwa voucher’y w formie kodu wysłane za pośrednictwem wiadomości SMS uprawniający do wymiany na bilet do kina w 2D.

W promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  • posiada rachunek bankowy prowadzony w PKO Banku Polskim S.A. w tym konto Inteligo,
  • ma aktywną aplikację IKO w wersji nie niższej niż 2.0,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w okresie trwania promocji doładowała za pośrednictwem IKO konto telefoniczne kwotą o minimalnym nominale 100 zł.

Regulamin promocji