Odbierz 400 zł w promocji "Korzystne Konto"

Zdobądź 400 zł w promocji Konta Optymalnego

W promocji w łatwy sposób można zyskać 400 zł. Premię w wysokości 100 zł otrzymać można za podpisanie umowy wraz z kartą debetową oraz spełnienie warunków opisanych w regulaminie. Dodatkowo co miesiąc bank zwraca pieniądze za transakcje bezgotówkowe dokonane kartą. Maksymalnie w roku zyskać można 300 zł zwrotu. Łącznie w promocji zdobyć można 400 zł. 

100 zł Premii za Konto Optymalne w BGŻ BNP Paribas

 • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli tj. 1.000 rejestracji kont i nie dłużej niż do 6 października 2017r.
 • 100 zł premii od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 6 października 2017r. zarejestrujemy się na stronie promocyjnej i uzupełnimy niezbędne dane
  • do 31 października 2017r. podpiszemy umowę o konto wraz z kartą debetową
  • konto otworzymy z linku ze strony promocyjnej, który przekieruje nas na stronę banku dzięki czemu bank będzie mógł zweryfikować to, że wzięliśmy udział w promocji
  • wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych i przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji
  • w listopadzie 2017r. zalogujemy się do bankowości elektronicznej banku
  • w listopadzie 2017r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w listopadzie 2017r wykonamy transakcje kartą debetową na łączną kwotę min. 300 zł
  • premię otrzymamy 28 grudnia 2017r.
 • pierwsze 75 zł premii od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki (każdy miesiąc liczy się osobno):
  • w listopadzie, grudniu 2017r. i styczniu 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w listopadzie, grudniu 2017r. i styczniu 2018r. wykonamy transakcje kartą debetową na łączną kwotę min. 300 zł
  • bank zwraca 2% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową, jednak nie więcej niż 25 zł miesięcznie
  • premię otrzymamy 28 lutego 2018r.
 • drugie 75 zł premii od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki (każdy miesiąc liczy się osobno):
  • w lutym, marcu i kwietniu 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w lutym, marcu i kwietniu 2018r. wykonamy transakcje kartą debetową na łączną kwotę min. 300 zł
  • bank zwraca 2% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową, jednak nie więcej niż 25 zł miesięcznie
  • premię otrzymamy 31 maja 2018r.
 • trzecie 75 zł premii od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki (każdy miesiąc liczy się osobno):
  • w maju, czerwcu i lipcu 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w maju, czerwcu i lipcu 2018r. wykonamy transakcje kartą debetową na łączną kwotę min. 300 zł
  • bank zwraca 2% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową, jednak nie więcej niż 25 zł miesięcznie
  • premię otrzymamy 31 sierpnia 2018r.
 • czwarte 75 zł premii od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki (każdy miesiąc liczy się osobno):
  • w sierpniu, wrześniu i październiku 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w sierpniu, wrześniu i październiku 2018r. wykonamy transakcje kartą debetową na łączną kwotę min. 300 zł
  • bank zwraca 2% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową, jednak nie więcej niż 25 zł miesięcznie
  • premię otrzymamy 30 listopada 2018r.
 • wpływ ww. 1.000 zł nie może pochodzić wpłat gotówkowych oraz z innych kont bankowych prowadzonych w BGŻ BNP Paribas (w tym BGŻ Optima) na rzecz uczestnika promocji
 • do czasu otrzymania premii konto i karta muszą być otwarte (po tym okresie możemy je zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat)
 • najpóźniej do 14 grudnia 2017r. otrzymamy od organizatora e-mail wraz z linkiem i kodem którym posłuży do zalogowania na stronie promocyjnej na której do 26 grudnia 2017r. musimy uzupełnić niezbędne dane czyli wpisać numer otrzymany kod oraz nr konta założonego w ramach promocji
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

Konto Optymalne opłaty

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BGŻ BNP Paribas, Planet Cash
 • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach grupy BNP Paribas za granicą
 • 10 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach za granicą

>>> Konto Optymalne + 400 zł <<<