Premia 100 zł oraz 50 zł do Polskibus.pl w promocji konta osobistego w Banku Millennium

Skorzystaj z promocji Banku Millennium i zyskaj 100 zł oraz 50 zł do Polskibus.pl

W promocji Banku Millennium organizowanej wspólnie z Bankier.pl zyskać można premię w wysokości 100 zł oraz 2 vouchery o wartości 25 zł do wykorzystania na Polskibus.com. Warunki promocji są łatwe do spełnienia wystarczy otworzyć konto 360 bądź 360 Student wraz z kartą płatniczą  i aktywnie z niego korzystać. Dla konta 360 należy zasilić konto na 1000 zł w ciągu dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych oraz dokonać 1 transakcji bezgotówkowej w każdym z nich. Dla konta 360 Student należy dokonać 1 transakcji bezgotówkowej w każdym z dwóch następujących po sobie miesięcy kalendarzowych. Transakcja może zostać wykonana kartą debetową za pośrednictwem aplikacji BLIK bądź przez internet. 

Regulamin promocji

   • promocja trwa do 6.10.2017 r.
   • z promocji wykluczone są osoby, które dysponowały jakimkolwiek rachunkiem w banku jako posiadacz bądź współposiadacz, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun czy kurator po 1.04.2015 r.
   • uczestnikiem promocji nie może być osoba, która na dzień przed rozpoczęciem promocji została zarejestrowana jako wnioskodawca w zakresie jakiegokolwiek produktu finansowego w banku Millennium
   • należy zarejestrować się na stronie promocji
   • trzeba również otworzyć stronę z linka aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail i poprawnie podać swoje dane oraz wypełnić i przesłać do banku wniosek o otwarcie konta wraz z kartą debetową (konto 360 lub 360 Student)
   • należy wyrazić wszelkie zgody marketingowe oraz zgodę na ujawnienie organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie prowadzenia promocji
   • umowę należy podpisać do 6.10.2017 r. 
   • w przypadku zawarcia umowy o konto 360 wraz z kartą debetową powinno się w każdym z  dwóch następujących po sobie miesięcy kalendarzowych w październiku i listopadzie 2017 r. zasilić rachunek bankowy na kwotę co najmniej 1000 zł oraz w każdym z tych dwóch miesięcy powinna zostać zaksięgowana minimum 1 transakcja bezgotówkowa może ona zostać dokonana kartą, za pomocą aplikacji BLIK w sklepach stacjonarnych bądź przez internet
   • w przypadku zawarcia umowy o konto 360 Student wraz z kartą debetową powinno się w każdym z dwóch następujących po sobie miesięcy kalendarzowych w październiku i listopadzie 2017 r. dokonać jedną płatność bezgotówkową w każdym z tych miesięcy może ona zostać dokonana kartą, za pomocą aplikacji BLIK w sklepach stacjonarnych bądź przez internet
   • wnioski składane z innego źródła nie będą brały udziału w promocji
   • o przyznaniu premii uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż do 31.12.2017 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail, wiadomość ta zawierać również będzie przekierowanie do strony promocji, gdzie należy podać imię, nazwisko, numer otwartego konta bankowego w ramach promocji
   • uczestnik może otrzymać tylko jedną premię w ramach promocji
   • nagrodami w promocji są premię pieniężne w wysokości 100 zł oraz 2 vouchery o wartości po 25 zł 
   • vouchery zostaną przesłane na adres e-mail w formie kodów alfanumerycznych do 31.12.2017 r. 
   • każdy voucher można wykorzystać jednokrotnie
   • regulamin promocji

 Konto 360 w Bank Millennium opłaty

     • 0 zł za prowadzenie konta (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 8 zł
     • 0 zł - przelew krajowy w PLN przez internet
     • 0 zł za używanie karty debetowej (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 7 zł
     • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Milllennium
     • 1 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł
     • 5 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł

 Konto 360 Student opłaty

     • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
     • 0 zł - przelew krajowy przez internet
     • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta (pierwsze 2 miesiące opłata nie jest pobierana) jeśli nie spełnimy warunku zapłacimy za kartę 4 zł
     • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Millennium
     • 0 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach Banku Millenium
     • Konto Student jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat

>>> Konto w Bank Millennium + premia 100 zł + 50 zł do Polskibus.com <<<