Weź udział w promocji Konta Optymalnego i zyskaj 400 zł

Odbierz 400 zł w promocji Konta Optymalnego w BGŻ BNP Paribas 

Niedawno rozpoczęła się kolejna promocja związana z Kontem Optymalnym w BGŻ BNP Paribas. W promocji za  spełnienie prostych warunków regulaminu zyskać można 100 zł premii oraz zwrot za płatności kartą. Łącznie w promocji zyskać można 400 zł. Konto Optymalne to konto bardzo tanie w utrzymaniu.

Jak zyskać 100 zł premii w promocji Konta Optymalnego w BGŻ BNP Paribas

 • promocja trwa od 7.08.2017 r. do wyczerpania puli nagród
 • premię od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 31.08.2017r. zarejestrujemy się na tej stronie i uzupełnimy niezbędne dane
  • należy także podpisać umowę o prowadzenie konta wraz z kartą debetową do 15.09.2017 r. 
  • wniosek o konto z kartą wysyłamy ze strony promocyjnej (po wypełnieniu formularza otrzymamy informację o wzięciu udziału w promocji)
  • otwierając konto bierzemy jednocześnie udział w dodatkowej promocji opisanej poniżej
  • konto koniecznie otwieramy z linku aktywacyjnego ze strony promocyjnej, dzięki temu Bank BGŻ BNP Paribas będzie mógł przesłać informację do organizatora o otworzeniu konta z ich polecenia
  • wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych i przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji
  • 100 zł otrzymamy jeśli we wrześniu i październiku  zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł oraz wykonamy transakcje kartą debetową na łączną kwotę min. 300 zł
 • wpływ ww. 1.000 zł nie może pochodzić wpłat gotówkowych oraz z innych kont bankowych prowadzonych w BGŻ BNP Paribas (w tym BGŻ Optima) na rzecz uczestnika promocji
 • najpóźniej do 15.11.2017r. otrzymamy od organizatora e-mail wraz z linkiem i kodem którym posłuży do zalogowania na stronie promocyjnej na której do 27.11.2017r. musimy uzupełnić niezbędne dane czyli wpisać numer konta założonego w ramach promocji
 • o przyznaniu nagrody zostaniemy powiadomieni najpóźniej do 15.11. 2017r.
 • po spełnieniu warunków promocji 100 zł otrzymamy przelewem do 30.11. 2017r.
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby posiadające konto w banku w ciągu ostatnich  6 miesięcy przed złożeniem wniosku

Głównym warunkiem otrzymania 100 zł jest więc otworzenie konta z powyższego formularza, zapewnienie wpływu w łącznej wysokości min. 1.000 zł oraz wykonaniu transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł.

 Regulamin promocji: "Konto z moneyback"

 • czas trwania promocji: 22.05.2017 r. do 31.08.2017 r.
 • z promocji wykluczone są osoby, które posiadały bądź współposiadały konto w BGŻ BNP Paribas w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do promocji 
 • należy złożyć wniosek o otwarcie konta wraz z kartą i dostępem do systemu bankowości internetowej (jeśli składamy wniosek przez internet niezbędne do tego jest posiadanie skanu dowodu osobistego)
 • trzeba również zaakceptować regulamin promocji i wyrazić wszelkie zgody marketingowe
 • umowę o konto powinno się podpisać za pośrednictwem kuriera bądź w oddziale banku
 • klient, który przystąpi do promocji ma prawo do otrzymania premii za transakcje dokonane kartą przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
 • premia naliczana jest w wysokości 2% wartości kwoty transakcji bezgotówkowej jaką zostało obciążone konto
 • przy ustalaniu wysokości premii nie są brane pod uwagę transakcje zwrócone i anulowane
 • przy ustalaniu wysokości premii nie są brane pod uwagę transakcje bezgotówkowe wykonane w cyklu rozliczeniowym w, którym umowa wygasła bądź została zastrzeżona karta
 • maksymalna łączna wysokość premii naliczanych przez bank nie może przekroczyć kwoty 25 zł miesięcznie
 • łączna kwota premii wypłacana za dany cykl rozliczeniowy jest zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku
 • o wysokości premii, którą zostało uznane konto bank informuje w zestawieniu transakcji (uznanie konta tytułem "Moneyback")
 • regulamin promocji

Konto Optymalne opłaty

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BGŻ BNP Paribas, Planet Cash
 • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach grupy BNP Paribas za granicą
 • 10 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach za granicą

>>> Strona promocji <<<