Zyskaj rocznie 200 zł kieszonkowego dla swojego dziecka w promocji Nest Banku

Zyskaj 200 zł w promocji konta Nest Banku dla beneficjentów programu 500+

W promocji Nest Banku w łatwy sposób można zyskać 200 zł premii dla swojego dziecka. Aby przystąpić do promocji należy posiadać konto osobiste w Nest Banku. Konto jest obecnie jednym z najtańszych kont na polskim rynku. Aby skorzystać z promocji należy również zapewnić wpływ na rachunek bezpośrednio z programu 500+, zapewnić wpływ na rachunek w kwocie nie niższej niż 2500 zł oraz dodatkowo założyć jeden z rachunków Nest Rodzinne Oszczędności lub Nest Konto Samodzielne. Uczestnik promocji, który spełni warunki opisane w regulaminie otrzyma co kwartał premię w wysokości 50 zł. Łącznie w promocji zyskać można 4 takie wypłaty i w sumie 200 zł. 

Regulamin promocji "Nest Kieszonkowe"

 • aby skorzystać z promocji należy złożyć wniosek w bankowości internetowej bądź mobilnej (konieczne jest posiadanie konta w Nest Banku)
 • uczestnik promocji powinien zapewnić na rachunek bezpośredni wpływ z programu 500+ 
 • uczestnik powinien także zapewnić wpływ na swój rachunek, w kwocie nie niższej niż 2500 zł bądź wpływ na rachunek firmowy w kwocie nie niższej niż 6000 zł oraz realizację z rachunku firmowego terminowej lub płatności miesięcznej zaliczki podatku dochodowego do właściwego Urzędu Skarbowego lub płatności pełnej składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
 • uczestnik powinien być posiadaczem przynajmniej jednego z rachunków w banku Nest Konto Oszczędności bądź Nest Konto Samodzielne 
 • należy również wyrazić wszelkie zgody marketingowe
 • pierwszy okres kwartalny liczony jest od miesiąca, w którym nastąpi pierwsza wypłata świadczenia w ramach rządowego programu ,,Rodzina 500 plus" (wypłacanego w ramach okresu świadczeniowego: 1.10.2017 r. - 30.09.2018 r.) na rachunek osobisty prowadzony w Nest Banku
 • premia zostanie naliczona uczestnikowi za dany okres kwartalny, w którym uczestnik spełnił warunki uzyskania premii 
 • premia należna uczestnikowi zostanie wypłacona na rachunek osobisty w Nest Banku w terminie 20 dni roboczych od zakończenia okresu kwartalnego
 • w przypadku zamknięcia konta przez uczestnika promocji, premia nie zostanie wypłacona
 • bank może zwrócić się do uczestnika promocji o udokumentowanie płatności miesięcznej zaliczki podatku dochodowego 
 • regulamin promocji

Koszt prowadzenie konta w Nest Banku

 • 0 zł - prowadzenie rachunku
 • 0 zł - wpłata gotówki na konto w placówkach banku
 • 0 zł - wypłata gotówki w placówkach banku
 • 0 zł - przelew krajowy przez internet
 • 0 zł - przelew europejski przez internet
 • 0 zł - korzystanie z pierwszej karty debetowej (25 zł za drugą kartę)
 • 0 zł - wypłata w bankomatach krajowych
 • 5 zł - wypłata w bankomatach za granicą
 • 3% - przewalutowanie wypłaty w bankomatach w innej walucie niż waluta rachunku

>>> Konto w Nest Bank <<<