Załóż konto 360 w Bank Millennium i zyskaj do 460 zł

Odbierz 100 zł premii za założenie konta 360 bądź 360 Student i zyskaj 360 zł zwrotu za płatności kartą i BLIK

W promocji organizowanej przez Bankier.pl i Bank Millennium można 100 zł premii za założenie konta 360 lub 360 Student i spełnienie prostych warunków promocji. Aby otrzymać premię za założenie konta 360 wystarczy przez dwa kolejne miesiące kalendarzowe zasilić konto na kwotę 1000 zł i dokonać minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą. Aby otrzymać premię za założenie konta 360 Student wystarczy przez dwa kolejne miesiące kalendarzowe dokonać minimum jednej transakcji bezgotówkowej. Bank Millennium prowadzi osobno promocje, w której można zyskać zwrot za płatności kartą i BLIK. Maksymalnie można zyskać zwrot w wysokości 60 zł miesięcznie przez kolejne 6 miesięcy kalendarzowych. 

Zgarnij premię z Bankiem Millennium - premia 100 zł za otwarcie konta 360 bądź 360 Student

 • promocja trwa do 30.06.2017 r. 
 • należy zarejestrować się na stronie promocji podając w formularzu poprawnie swoje dane
 • stronę promocji powinno się otworzyć za pomocą linku aktywacyjnego otrzymanego na adres e-mail
 • po przejściu na stronę Banku Millennium trzeba złożyć wniosek o prowadzenie konta 360 lub 360 Student wraz z kartą
 • składając wniosek należy także wyrazić wszelkie zgody marketingowe i zgodę na ujawnienie przez Bank organizatorowi promocji informacji objętych tajemnicą bankową 
 • wniosek o prowadzenie konta powinno się złożyć do 28.06.2017 r.
 • umowę o konto 360 lub 360 Student trzeba podpisać do 30.06.2017 r.
 • w przypadku zawarcia umowy o konto 360 wraz z kartą debetową w każdych z dwóch następujących po sobie miesięcy kalendarzowych to jest w lipcu i sierpniu 2017 r. uczestnik promocji powinien dokonać zasilenia konta na kwotę 1000 zł oraz w każdym z tych miesięcy dokonać jedną płatność bezgotówkową
 • w przypadku zawarcia umowy o konto 360 wraz z kartą debetową w każdym z dwóch następujących po sobie miesięcy kalendarzowych to jest w lipcu i sierpniu 2017 r. uczestnik promocji powinien dokonać co najmniej jedną płatność bezgotówkową 
 • za płatność bezgotówkową rozumie się transakcje dokonane kartą debetową do rachunku lub za pomocą usługi BLIK w sklepach stacjonarnych (POS) lub przez internet
 • wnioski składane z innego źródła są wykluczone z prawa do otrzymania premii
 • nagrodą w promocji są premię w wysokości: 100 zł 
 • premia zostanie przekazana przez organizatora promocji na aktywne konto w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania uczestnikowi informacji o przyznaniu premii 
 • o przyznaniu premii uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż do 30.09.2017 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail 
 • uczestnik może otrzymać tylko jedną premię w ramach promocji 
 • z promocji wykluczone są osoby, które dysponowały jakimkolwiek rachunkiem w banku po 1.04.2015 r. jako posiadacz, współposiadacz, opiekun, czy kurator
 • regulamin 

Zwrot do 360 zł za płatności kartą i aplikacją BLIK

  • promocja trwa od 26.02.2017 r, do 31.01.2018 r.
  • należy zawrzeć umowę o konto 360 do 30.06.2017 r. wraz z kartą 
  • powinno się zasilić konto 360 na kwotę minimum 1000 zł miesięcznie
  • trzeba również wyrazić wszelkie zgody marketingowe
  • w każdym miesiącu trwania promocji powinno się zalogować do aplikacji mobilnej banku
  • uczestnik może skorzystać z promocji tylko raz wybierając konto 360 bądź konto 360 student
  • uczestnik, który spełni warunki zawarte w regulaminie jest uprawniony do otrzymania raz w miesiącu premii za płatności kartą i BLIK w ciągu 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych
  • wysokość premii będzie wynosić 2% łącznej wartości płatności kartą i 5% łącznej wartości płatności BLIK - maksymalnie 30 zł za płatności kartą i 30 zł za płatności BLIK
  • za płatność kartą uznaje się bezgotówkowe transakcje zakupu dokonane w punktach handlowo-usługowych i przez internet, zaksięgowane na koncie w danym miesiącu kalendarzowym
  • za płatność BLIK uznaje się bezgotówkowe transakcje zakupu dokonane w punktach handlowo-usługowych i przez internet
  • maksymalna łączna wartość premii dla danego konta w okresie kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę wynosi 360 zł 
  • łączna wysokość premii wypłacanej w każdym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 60 zł
  • maksymalna premia za płatność kartą to 30 zł, a maksymalna premia za płatność BLIK to 30 zł miesięcznie
  • premia za dany miesiąc kalendarzowy po zaokrągleniu do dwóch przecinków będzie wypłacana do końca miesiąca 
  • premia jest wypłacana wyłącznie na aktywne konto
  • premia podlega zwolnieniu z opodatkowania

 Konto 360 w Bank Millennium opłaty

   • 0 zł za prowadzenie konta (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 8 zł
   • 0 zł - przelew krajowy w PLN przez internet
   • 0 zł za używanie karty debetowej (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 7 zł
   • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Milllennium
   • 1 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł
   • 5 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł

 Konto 360 Student opłaty

   • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
   • 0 zł - przelew krajowy przez internet
   • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta (pierwsze 2 miesiące opłata nie jest pobierana) jeśli nie spełnimy warunku zapłacimy za kartę 4 zł
   • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Millennium
   • 0 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach Banku Millenium
   • Konto Student jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat

>>> Zarejestruj się w promocji i zyskaj 460 zł <<<