Program poleceń kart kredytowych w Citibanku

Program poleceń kart kredytowych w Citibanku

W promocji programu poleceń Citibanku zyskać można bardzo wiele. Osoba, która skutecznie poleci kartę kredytową otrzyma za to 150 zł. Maksymalnie kartę polecić można aż 4 osobą i zyskać łącznie 750 zł. Osoba polecona, która spełni warunki opisane w regulaminie otrzymać może telefon marki LG. 

,,Poleć znajomemu kartę kredytową Citibank edycja kwiecień"

 • promocja trwa do 31 lipca 2017r.
 • polecać można dowolną ilość osób ale bank premię naliczy nam maksymalnie za 5 osób,
 • polecający musi posiadać kartę kredytową Citibanku,
 • polecający wypełnia formularz wskazując osoby z którymi bank skontaktuje się telefonicznie,
 • premię za poleconego otrzymamy jeśli osoba ta od 1 stycznia 2015 nie posiadała w Citibanku karty kredytowej, nie złożyła wniosku o kartę który jest obecnie rozpatrywany oraz zgodziła się na wyjawienie tajemnicy bankowej celem otrzymania nagrody
 • do wniosku karty kredytowej polecający musi dostarczyć wymagany przez bank dokument potwierdzający dochody, listę dokumentów znajdziemy na końcu regulaminu
 • regulamin nie zabrania polecać osób rodzinie oraz mieszkającym pod tym samym adresem.

do 750 zł za skuteczne polecenia i telefon marki LG dla osoby poleconej

 • polecający otrzymuje 150zł od poleconego który spełni warunki promocji
 • maksymalnie można otrzymać 750zł za polecenia
 • premia za poleconego przelewana jest na rachunek karty kredytowej najpóźniej do końca trzeciego miesiąca po podpisaniu umowy o kartę przez poleconego
 • bank do każdej nagrody 150zł dla polecającego, przyzna nagrodę specjalną w postaci kwoty podatku dochodowego i odprowadzi go do Urzędu Skarbowego
 • polecony otrzymuje telefon LG K3 LTE Dual Sim jeśli:
  • min. 1 raz zaloguje się w serwisie bankowości internetowej Citibanku nie później niż do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym wydano kartę
  • wykona transakcje bezgotówkowe nowo wydaną kartą na łączną kwotę min. 500zł nie później niż do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym wydano kartę
  • upoważni bank do poinformowania polecającego o tym że spełnione zostały warunki promocji, upoważnienie to można potwierdzić ustnie podczas rozmowy z konsultantem
  • do transakcji bezgotówkowych nie wliczają się przelewy z rachunku karty oraz transakcje zwrócone i niezaksięgowane
 • polecony otrzymuje telefon LG K10 LTE Dual Sim jeśli:
  • min. 1 raz zaloguje się w serwisie bankowości internetowej Citibanku nie później niż do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym wydano kartę
  • do końca pierwszego miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę zrealizuje jedną z wybranych czynności: 
   • wykona kartą transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 500zł  (transakcje muszą zostać zaksięgowane, nie wliczają się zwrócone oraz przelewy z karty) i złożyły dyspozycję rozłożenia kwoty przelewu na raty w ramach Planu spłat ratalnych „Komfort”
    lub
   • złoży dyspozycję dokonania przelewu w ramach limitu karty kredytowej na kwotę min. 500 zł (a przelew taki nie będzie stanowił przelewu na opłacenie rachunków), rozkładanego na raty w ramach Planu spłat ratalnych „Komfort”
    lub
   • zawrze porozumienie w zakresie dodatkowego limitu kredytu do umowy o kartę kredytową Citibank na kwotę, co najmniej 1.000 zł, udzielanego w formie jednorazowego i nieodnawialnego przelewu rozkładanego na raty w Planie spłat ratalnych „Komfort”
  • upoważni bank do poinformowania polecającego o tym że spełnione zostały warunki promocji, upoważnienie to można potwierdzić ustnie podczas rozmowy z konsultantem
  • do transakcji bezgotówkowych nie wliczają się przelewy z rachunku karty oraz transakcje zwrócone i niezaksięgowane
 • premia dla poleconego jest zwolniona z opodatkowania
 • smartfon zostanie wysłany najpóźniej do końca czwartego miesiąca po podpisaniu umowy o kartę przez poleconego

Minimalne warunki otrzymania karty kredytowej w Citibanku

 • wiek minimum 21 lat, dochód netto minimum 1200 zł, zatrudnienie w obecnej firmie minimum 3 miesiące
 • dla firm - wiek minimum 25 lat, działalność gospodarcza minimum 2 lata 

>>> Program poleceń <<<